BREAKING NEWS – STATEMENT on the “Polish” activities in Belarus

BREAKING NEWS – STATEMENT on the “Polish” activities in Belarus

Wysłano do 84 ambasad: 2020 08 31 do ambasad rzadu i mediow BREAKING NEWS – STATEMENT on the “Polish” activities in Belarus

US intelligence: After the Second World War, Jews murdered Poles and took power in Poland. They are ruling Poland until now (Wywiad USA: Po drugiej wojnie światowej Żydzi mordowali Polaków i przejęli władzę w Polsce. Do tej pory rządzą Polską): https://nwk24.pl/2020/08/28/wywiad-usa-po-drugiej-wojnie-swiatowej-zydzi-wymordowali-polakow-i-przejeli-wladze-w-polsce/

Real Poles must to take power in Poland as soon as possible. Coordination Council in Poland has stared to organize (Prawdziwi Polacy muszą jak najszybciej przejąć władzę w Polsce. Rada Koordynacyjna w Polsce jest w trakcie organizacji):   https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2020/08/24/zostan-czlonkiem-rady-koordynacyjnej-tymczasowej-rady-stanu-skk/

We hope Your Country will stand on our side. We need international moral support. We do not have media as they are under Jews management. Poland must not to become a new Palestine!  We hope for Your support! (Mamy nadzieję, że Państwa kraj stanie po naszej stronie. Potrzebujemy międzynarodowego wsparcia moralnego. Nie mamy mediów, ponieważ są pod zarządem Żydów. Polska nie może stać się nową Palestyną! Liczymy na Wasze wsparcie!)

Below our statement on the activities in Belarus of the impersonating Polish government, the Jews “Polin” government. (Poniżej nasze oświadczenie o działaniach na Białorusi podszywającego się pod polski rząd, żydowskiego rządu „Polin”.)

 

I join greetings

Yours sincerely

(Łączę pozdrowienia z wyrazami szacunku)

Teresa Garland,

President of the Provisional Council of State of the Polish Nation – Social Constitution Committee

On August 28, 2020, tel. +48 697357009, teresagarland@fidespolska.pl,

www.tymczasowaradastanu2019.wordpress.com,

Address: Teresa Garland, TRS NP SKK, skr.poczt.88, 32-050 Skawina, Poland

Attempts at twisting Polish history & the slander of Poles – Time to SPEAK UP!

 

 D063 2020 08 28                                                                                                                   POLAND 28 VIII 2020r.

STATEMENT

on the activities in Belarus of the impersonating Polish government, the “Polin” government

President of Belarus

Alexander Lukashenka

The Embassy of Belarus in Poland

Dear Mr. President

I wish to inform you that the Polish Nation has nothing to do with brazen an cheeky actions on Belarus, conducted by the government currently in office in Poland, which we Poles call the Jewish government of “Polin” impersonating the Polish government. These people are not our representatives!   They came to power in Poland through deception and manipulation!

We are working on removing them from power, which, unfortunately, in the era of lawlessness and media manipulation in Poland is very difficult. In addition, ordinary Polish citizens are not allowed to have weapons. However, we believe that we will soon be able to remove this non-Polish government from power and return to friendly relations with Belarus.

I join greetings

Yours sincerely

Teresa Garland,

President of the Provisional Council of State of the Polish Nation – Social Constitution Committee

On August 28, 2020, tel. +48 697357009, teresagarland@fidespolska.pl,

www.tymczasowaradastanu2019.wordpress.com,

Address: Teresa Garland, TRS NP SKK, skr.poczt.88, 32-050 Skawina, Poland

D063 2020 08 28

Teresa Garland                                                                                   Polska dnia 28 VIII 2020r.

TRSNP SKK

Skr.poczt. 88

32-050 Skawina                             

OŚWIADCZENIE

w sprawie działań na Białorusi podszywającego się pod rząd Polski,  rządu „Polin”

Prezydent Białorusi 

Aleksandr Łukaszenka

Ambasada Białorusi w Polsce

Szanowny Panie Prezydencie

Pragnę poinformować że Naród Polski nie ma nic wspólnego z bezczelnymi działaniami na Białorusi obecnie urzędującego w Polsce rządu nazywanego przez nas Polaków, żydowskim rządem „Polin” podszywajcego się pod rząd Polski. Ci ludzie nie są naszymi reprezentantami! Dostali się do władzy poprzez zastosowanie podstępu, manipulacji i oszustwa!

Pracujemy nad tym by odsunąć ich od władzy, co niestetyy w dobie bezprawia i manipulacji medialnej jest w Polsce bardzo trudne. Na dodatek zwykli obywatele Polscy nie posiadają broni. Wierzymy jednak że już wkrótce uda się nam ten niepolski rząd odsunąć od władzy i  powrócić do przyjaznych realcji z Białorusią.

Łączę pozdrowienia

Z wyrazami głębokiego szacunku

Teresa Garland

Tel. 697357009, Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, teresagarland@fidespolska.pl,

Atachements:

Attempts at twisting Polish history & the slander of Poles – Time to SPEAK UP! Justice4Poland

D063 2020 08 28 OSWIADCZENIE w sprawie dzialan rzadu Polin na Bialorusi

D063 2020 08 28 TRS STATEMENT on the activities of the Polin government in Belarus

Wywiad USA Po drugiej wojnie światowej żydzi wymordowali Polaków i przejęli władzę w Polsce

D063 2020 08 28 OSWIADCZENIE w sprawie dzialan rzadu Polin na Bialorusi copy

D063 2020 08 28 TRS STATEMENT on the activities of the Polin government in Belarus

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Crea il tuo sito web con WordPress.com
Crea il tuo sito
<span>%d</span> blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: